Sözlükte "ulaç" ne demek?

1. Belirteç olarak kullanılan eylem soylu sözcük, bağfiil, gerundiumulaç

Ulaç kelimesinin ingilizcesi

n. gerund